information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2021/00336 - Din digitala förflyttning

Projektnummer:
2021/00336
Projektägare:
Stiftelsen Compare Karlstad Competence Area, Sommargatan 101 A, 65637 Karlstad
Namn:
Din digitala förflyttning
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
300
Projektperiod:
2021-11-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
15 180 411
Beviljat ESF-stöd:
10 143 121
Kontaktperson:
Jenny Thalin
E-post:
jenny.thalin@compare.se
Stödmottagare postnr:
65637
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Behovet av kompetens inom digital teknik och digitalisering ökar kraftigt i alla delar av samhället. Den tekniska utvecklingen ökar behovet av anpassning både för anställda och organisationer. Allt fler jobb och branscher kräver en grundläggande förmåga att hantera digitala verktyg. Med en mer utbredd digitalisering, skapar vi bättre grogrund för en bred, ökad digital kompetens. Det gagnar individen, företag och organisationer, och i slutändan hela samhället i minskade kostnader och minskat utanförskap. Vi tror på att större bredd ger i förlängningen möjlighet till spetsigare höjd.
Ledarna måste ständigt utvecklas och anpassa sig till sin föränderliga miljö, men framför allt också få sina medarbetare att göra detsamma. Vi vill därför skapa förutsättningar och ge nödvändiga verktyg till enhetschefer/verksamhetschefer inom offentlig sektor så att de kan lära sig praktiska sätt att utveckla nya förmågor, eliminera prestandaklyftor och driva den digitala transformationen på ett hållbart och inkluderande sätt. Deltagarna kommer därmed skapa möjligheter att utveckla sina kompetenser men också skapa ett gemensamt förhållningssätt för att säkerställa hållbara lösningar och interna dialoger. Under 2022 kommer 300 personer inom hälsa-, vård- och omsorgbranschen, ha möjlighet att ta del av kompetenshöjande insatser.
Målet med detta projekt är att erbjuda relevanta kompetensutvecklande insatser så att arbetstagare kan stärka sin ställning på arbetsmarknaden samt bygga upp en hållbar modell som kan leva kvar och utvecklas till en etablerad utbildningsform med utgångspunkt från verksamhetens behov.