2021/00289 - Kompetenslyft Industri -21

Diarienummer:
2021/00289
Namn:
Kompetenslyft Industri -21
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2021/00289
Projektägare:
Stål och Verkstad, huvudkontor
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2021-12-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
2 744 935
Beviljat ESF-stöd:
1 905 011
Kontaktperson:
Louise Torevik
E-post:
louise.torevik@iucstalverkstad.se
Stödmottagare postnr:
65637
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Tillverkande industri är en motor för regionerna i Norra Mellansverige. Företagsstrukturen spänner från stora globala aktörer med starka positioner på världsmarknaden till små och medelstora industriföretag med regional eller nationell marknad. Oavsett storlek, inriktning och marknad är tillgången till kompetens avgörande för företagens och därigenom även regionens framgångar. Det pågår ett strukturerat arbete med kompetensförsörjningsfrågor i regionen, men den absoluta merparten av detta arbete riktar sig till individer utanför arbetsmarknaden. Exempel är satsningar på industriellt yrkesvux, Yrkes-SFI, Teknikcollege, mm. Men Individer i anställning har till viss del förbisetts i detta arbete. Utredningar slår även fast att företagen själva inte vidareutvecklar den kompetens som finns i personalen på ett optimalt sätt. I ett läge med en snabb utveckling på företagen kan detta vara förödande för såväl individen som företaget. I slutändan riskerar båda att slås ut. Partners bakom projektet har ett stort nätverk inom industriella företag, individerna i anställning hos företagen samt god kompetens om kompetensutveckling i branschen samt kunskap om vilka behov som föreligger. Med detta som grund kommer projektet att ta fram utbildningspaket som kommer att lyfta 100 individer i anställnings kunskaper så att de bättre matchar behoven på en arbetsmarknad i snabb omställning. Detta gör i förlängningen att individernas ställning på arbetsmarknaden stärks och att konkurrenskraften i Norra Mellansveriges industri ökar. En ytterligare effekt blir de modeller för kompetensutveckling som projektet tar fram. Dessa modeller kommer efter projektgenomförandet att kunna erbjudas vidare till företag och individer i regionen och nationellt.