2021/00288 - Butiker och Boenden

Name:
Butiker och Boenden
Region:
Norra Mellansverige
Projektägare:
Filipstads kommun, Näringslivsenheten
Projektnummer:
2021/00288
Planerat antal deltagare:
62
Projektperiod:
2021-12-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
4 213 815
Beviljat ESF-stöd:
2 823 228
Kontaktperson:
Carola Ågren
E-post:
carola.agren@filipstad.se
Specifikt mål:
1

Projektets primära syfte är att stärka arbetstagare individuellt för att bli attraktiva för
arbetsgivaren och marknaden i ett föränderligt arbetsliv. Det kommer att ske genom kompetensutveckling av företagare och dess anställda inom branscherna butiker och boenden med omvärldsbevakning, entreprenöriell arbetsplats, digitalisering och horisontella principer jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. De företag som väljer att delta i projektet kommer att jobba för att öka sin konkurrenskraft och attraktivitet genom att delta i ett gediget utbildningspaket.