information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2021/00288 - Butiker och Boenden

Namn:
Butiker och Boenden
Region:
Norra Mellansverige
Projektägare:
Filipstads kommun, Näringslivsenheten
Projektnummer:
2021/00288
Planerat antal deltagare:
65
Projektperiod:
2021-12-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
4 208 605
Beviljat ESF-stöd:
2 818 017
Kontaktperson:
Carola Ågren
E-post:
carola.agren@filipstad.se
Specifikt mål:
1.1

Projektets primära syfte är att stärka arbetstagare individuellt för att bli attraktiva för
arbetsgivaren och marknaden i ett föränderligt arbetsliv. Det kommer att ske genom kompetensutveckling av företagare och dess anställda inom branscherna butiker och boenden med omvärldsbevakning, entreprenöriell arbetsplats, digitalisering och horisontella principer jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. De företag som väljer att delta i projektet kommer att jobba för att öka sin konkurrenskraft och attraktivitet genom att delta i ett gediget utbildningspaket.