2021/00286 - UPPLYFTET

Name:
UPPLYFTET
Region:
Norra Mellansverige
Projektägare:
Sandvikens kommun, CVL Olsbacka
Projektnummer:
2021/00286
Planerat antal deltagare:
300
Projektperiod:
2021-11-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
5 938 511
Beviljat ESF-stöd:
3 978 803
Kontaktperson:
Jöran Lindström
E-post:
joran.lindstrom@edu.sandviken.se
Specifikt mål:
1

Den globala pandemin har bland annat på olika sätt uppmärksammat den kompetensproblematik som finns inom svensk äldre- och handikappomsorg.

Samtidigt är detta en sektor som kommer att behöva rekrytera stora volymer medarbetare under kommande år, vilket innebär stora möjligheter till jobb för många inklusive långtidsarbetslösa. Men också en rad utmaningar kopplat till medarbetarutveckling och kompetens utifrån nya och förstärkta krav inom flera kunskaps- och färdighetsområden.

Men trots ett både kort- och långsiktigt kompetens- och rekryteringsbehov så innebär det stora vikarieflödet att många outbildade vikarier och timanställda har en högst osäker anställningssituation inom denna sektor. Samtidigt är det många nyexaminerade med grundläggande yrkesutbildning inom omsorgssektorn som hänvisas till att börja sin arbetskarriär på osäkra timanställningar och tidsbegränsade vikariat.

För detta ändamål behöver den kommunala omsorgssektorn förstärka sambanden mellan arbete och rekrytering samt utbildning och fortbildning av anställda. Det behövs ett kommunalt komptensprogram, med bred uppslutning och långsiktig uthållighet, baserat på en mer systematisk renodling samt effektivare koordinering av rekryterings- och utbildningsinsatser.