2021/00259 - Kickstart React-EU

Name:
Kickstart React-EU
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingen HK
Projektnummer:
2021/00259
Planerat antal deltagare:
30000
Projektperiod:
2021-09-01 - 2022-11-30
Total projektbudget:
1 000 000 000
Beviljat ESF-stöd:
1 000 000 000
Kontaktperson:
Tomislavka Barisic
E-post:
tomislavka.barisic@arbetsformedlingen.se
Specifikt mål:

Genom Europeiska socialfonden programområde 5, React-EU, tillhandahålls stöd till kvinnor och män som blivit arbetslösa under pandemin och som behöver rustade och matchade insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen kommer via projektet Kickstart React-EU att bidra till detta genom att erbjuda insatser för att möta utmaningar kopplade till pandemins effekter och den snabba strukturomvandlingen på arbetsmarknaden. Projektet inriktar sig på att arbeta för att fler kvinnor och män kan ta del av insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och övergå i arbete eller i utbildning. Utöver detta ska satsningen även bidra till att bygga upp en tillväxt inom EU som kännetecknas av gröna och digitala ambitioner.
Målgruppen för projektet Kickstart React-EU är kvinnor och män som har blivit arbetslösa under pandemin och som behöver rustande och matchande insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden i syfte att snabbt komma i arbete.