information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2021/00259 - Kickstart React-EU

Projektnummer:
2021/00259
Projektägare:
Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingen HK
Namn:
Kickstart React-EU
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
58876
Projektperiod:
2021-09-01 - 2023-07-31
Total projektbudget:
2 147 483 647
Beviljat ESF-stöd:
2 147 483 647
Kontaktperson:
Tomislavka Barisic
E-post:
tomislavka.barisic@arbetsformedlingen.se
Stödmottagare postnr:
11399
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.1
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Genom Europeiska socialfonden programområde 5, React-EU, tillhandahålls stöd till kvinnor och män som blivit arbetslösa under pandemin och som behöver rustade och matchade insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen kommer via projektet Kickstart React-EU att bidra till detta genom att erbjuda insatser för att möta utmaningar kopplade till pandemins effekter och den snabba strukturomvandlingen på arbetsmarknaden. Projektet inriktar sig på att arbeta för att fler kvinnor och män kan ta del av insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och övergå i arbete eller i utbildning. Utöver detta ska satsningen även bidra till att bygga upp en tillväxt inom EU som kännetecknas av gröna och digitala ambitioner.
Målgruppen för projektet Kickstart React-EU är kvinnor och män som har blivit arbetslösa under pandemin och som behöver rustande och matchande insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden i syfte att snabbt komma i arbete.