2021/00181 - DIGILEJ

Projektnummer:
2021/00181
Projektägare:
Region Västerbotten, Näringsliv och samhällsbyggnad
Namn:
DIGILEJ
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
250
Projektperiod:
2021-09-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
5 540 497
Beviljat ESF-stöd:
3 697 117
Kontaktperson:
Malin Bergvall
E-post:
malin.bergvall@regionvasterbotten.se
Stödmottagare postnr:
90327
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

DIGILEJ, ledares digitala kompetens

Projektets mål är att höja den digitala kompetensen hos chefer och ledare i offentlig sektor för att stärka deras förmåga att genomföra digitalt förändringsarbete. Coronakrisen och den digitala utvecklingen utmanar ledarskap, medarbetarskap, arbetsplatskultur och arbetssätt. Ledare inom offentlig förvaltning behöver utveckla sin förståelse för digital transformation och sin digitala kompetens för att vara relevanta på arbetsmarknaden och för att kunna leda den förändring som offentlig sektor står inför.

Genom att analysera digital kompetens och mognad kommer projektet att ta fram metoder och lärresurser som syftar till att alla ledare oavsett kön och ålder ska få lika möjligheter att bidra i den digitala utvecklingen.

Projektets deltagare kommer att utveckla nya sätt att lära och kommer att få nya erfarenheter och nätverk som stärker deras ställning på arbetsmarknaden.

Lärresurserna som produceras och används i projektet kommer att vara webbaserade, öppna och tillgängliga för alla.