2021/00041 - Klusterutvärdering Kompetens

Diarienummer:
2021/00041
Namn:
Klusterutvärdering Kompetens
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2021/00041
Projektägare:
Ramboll Management Consulting AB, Sverige
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2020-08-24 - 2023-06-30
Total projektbudget:
1 437 500
Beviljat ESF-stöd:
1 437 500
Kontaktperson:
Gustav Larsson
E-post:
gustav.larsson@ramboll.com
Stödmottagare postnr:
10462
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Klusterutvärdering av utlysning Kompetensutveckling för permitterad, varslad och anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher.