2021/00041 - Klusterutvärdering Kompetens

Namn:
Klusterutvärdering Kompetens
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Ramboll Management Consulting AB, Sverige
Projektnummer:
2021/00041
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2020-08-24 - 2022-12-31
Total projektbudget:
1 437 500
Beviljat ESF-stöd:
1 437 500
Kontaktperson:
Gustav Larsson
E-post:
gustav.larsson@ramboll.com
Specifikt mål:
1.1

Klusterutvärdering av utlysning Kompetensutveckling för permitterad, varslad och anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher.