2020/00869 - Klusterutv digitalisering vård

Diarienummer:
2020/00869
Namn:
Klusterutv digitalisering vård
Projektnummer:
2020/00869
Projektägare:
Strategirådet AB, Strategirådet AB
Region:
Västsverige
Projektperiod:
2020-06-01 - 2022-03-31
Total projektbudget:
850 300
Beviljat ESF-stöd:
850 300
Kontaktperson:
Jan-olov Wolf-Watz
E-post:
olov.wolf-watz@strategiradet.se
Stödmottagare postnr:
11645
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Anbud med bilagor i Public 360. 2020/00249.