information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00846 - 4UVAS

Namn:
4UVAS
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Stiftelsen Fryshuset, Hammarby Sjöstad
Projektnummer:
2020/00846
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-02-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
9 161 462
Beviljat ESF-stöd:
9 161 462
Kontaktperson:
Katarina Nilsson
E-post:
katarina.nilsson@fryshuset.se
Specifikt mål:
1.2

Projektet skapar en modell för samverkansprotokoll som tydliggör en del av civilsamhällets roll i arbetsmarknadspolitiken kopplat till unga, och unga vuxna, som varken arbetar eller studerar där målgruppens delaktighet är synligt och deras individuella behov beaktas. Genom processer och analyser identifiera utmaningar, kända och okända, som i dagsläget försvårar civilsamhällets och det offentligas möjligheter till samverkan i skapandet av bättre insatser för målgruppen.