information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00827 - Digital mognad

Projektnummer:
2020/00827
Projektägare:
Sveriges Kommuner och Regioner, Avdelningen för Ekonomi & Styrning
Namn:
Digital mognad
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
20000
Projektperiod:
2021-03-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
38 374 438
Beviljat ESF-stöd:
17 971 200
Kontaktperson:
Julia Larsson
E-post:
julia.larsson@adda.se
Stödmottagare postnr:
11882
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet erbjuder under projekttiden alla kommuner och regioner en evidensbaserad modell för självskattning av organisationens digitala mognad. Genom att aktivt arbeta med resultatet från självskattningen skapas nya insikter om vilka förmågor och kompetenser organisationen behöver utveckla för att klara omställning av välfärden i en digital tid. För att kunna mäta och följa upp organisationens digitala mognad görs en nedbrytning i ett antal kategorier och tillhörande mätpunkter (förmågor eller faktorer).

Projektet erbjuder även alla kommuner och regioner en grundutbildning i digital mognad som syftar till att ytterligare stärka organisationens förutsättningar att tillämpa de nya insikterna och ta fram handlingsplaner för att välja och prioritera kompetenssatsningar framåt.

Avslutningsvis erbjuder projektet alla kommuner och regioner ett metodstöd för att genomföra workshops efter genomförd självskattning.