information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00817 - Eures 2021-2023

Projektnummer:
2020/00817
Projektägare:
Nationella samordningskontoret för Eures, Arbetsförmedlingen, Nationella samordningskontoret för Eures
Namn:
Eures 2021-2023
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-01-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
8 475 170
Beviljat ESF-stöd:
3 983 330
Kontaktperson:
Charlotte Bucht Salih
E-post:
charlotte.bucht-salih@arbetsformedlingen.se
Stödmottagare postnr:
11399
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Projektet, syftar till att skapa förutsättningar för en fortsatt snabb och kvalitetssäker implementering av en nya Eures-förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016, som beslutad av Europaparlamentet och Rådet. NSK ska fortsätta att utveckla och stärka det svenska Eures-nätverket och övervaka att förordningen följs. Detta sker med utveckling av metoder inom aktiviteter samt ökad kommunikation nationellt och internationellt.