2020/00817 - Eures 2021-2023

Diarienummer:
2020/00817
Namn:
Eures 2021-2023
Projektnummer:
2020/00817
Projektägare:
Nationella samordningskontoret för Eures, Arbetsförmedlingen, Nationella samordningskontoret för Eures
Region:
ESF Nationellt
Projektperiod:
2021-01-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
8 475 170
Beviljat ESF-stöd:
3 983 330
Kontaktperson:
Charlotte Bucht Salih
E-post:
charlotte.bucht-salih@arbetsformedlingen.se
Stödmottagare postnr:
11399
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Projektet, syftar till att skapa förutsättningar för en fortsatt snabb och kvalitetssäker implementering av en nya Eures-förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016, som beslutad av Europaparlamentet och Rådet. NSK ska fortsätta att utveckla och stärka det svenska Eures-nätverket och övervaka att förordningen följs. Detta sker med utveckling av metoder inom aktiviteter samt ökad kommunikation nationellt och internationellt.