information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00790 - Samverkan för arbete

Projektnummer:
2020/00790
Projektägare:
Coompanion Roslagen & Norrort ek för, Coompanion Roslagen
Namn:
Samverkan för arbete
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-01-04 - 2021-09-30
Total projektbudget:
383 060
Beviljat ESF-stöd:
383 060
Kontaktperson:
Bridget Wedberg
E-post:
bridget.wedberg@coompanion.se
Stödmottagare postnr:
76130
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Coompanion Roslagen & Norrort önskar genomföra en förstudie som kartlägger och analyserar luckor i nuvarande arbetssätt kring vuxna på grundläggande utbildning på lokal nivå i Norrtälje kommun. Många vuxna som studerar på grundläggande nivå har inte möjlighet att studera vidare och de saknar ofta dokumenterad kompetens eller dokumenterade färdigheter även om de kan besitta både informell och icke formell kompetens.
Idag de är överrepresenterade bland arbetslösa och bland individer med svag ställning på arbetsmarknaden. De grundläggande utbildningarna skapar alltså inte de ingångar till arbetslivet som vore önskvärt och optimalt.

Förstudien ska identifiera intressenter och kartlägga och analysera behoven och bristerna som individer, utbildningsanordnare och representanter från Arbetsförmedling och kommun ser behöver åtgärdas för att stärka dessa individers chanser att komma in på arbetsmarknaden, eller få en stabilare ställning där. Förstudien ska också kartlägga och analysera på vilket sätt civilsamhället, föreningsliv och näringsliv kan komplettera utbildningarna och erbjuda jobbnätverk och praktiska erfarenheter. Vidare ska förstudien undersöka vilka hindrande regelverk som finns inom ersättningssystemen som gör att individer inte kan ta kortare uppdrag eller göra praktik under utbildningstiden.

Förstudien ska identifiera och mobilisera relevanta aktörer, som vill vara med och utveckla en ny praktisk samverkansmodell för vuxna med svag ställning på arbetsmarknaden.