information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00789 - Helhetsgreppet

Namn:
Helhetsgreppet
Region:
Stockholm
Projektägare:
Famna - Riksorganisationen för idéburen välfärd, Famna
Projektnummer:
2020/00789
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-01-01 - 2021-11-30
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Christine Funck Ritshoff
E-post:
christine.funck-ritshoff@famna.org
Specifikt mål:
2.1

Famna är riksorganisationen för idéburen välfärd i Sverige. 55 av Famnas 96 medlemmar bedriver verksamhet i Stockholm och Mälardalen. Dessa 55 medlemmar sysselsätter tillsammans ca 5 000 män och kvinnor samt engagerar ca 20 000 frivilliga. Medlemmarna bedriver verksamhet inom hela välfärdsområdet; vård, social omsorg, utbildning och arbetsintegrerande insatser. Med insatser inom dessa områden möter organisationerna i Stockholm och Mälardalen tillsammans ca 20 000 individer dagligen. Gemensamt för många av organisationerna är att de möter individer som lever i olika former av utsatthet. Faktorer som etnisk bakgrund, bostadsområde, kön och ålder påverkar möjligheterna till arbete och försörjning samt är viktiga pusselbitar för att förstå komplexiteten som utsattheten innebär både på struktur och -individnivå.

De strukturella problem som finns i botten behöver synliggöras och åtgärdas på strukturell nivå. Då de idéburna aktörernas insatser alltid utformas på individnivå, utifrån den enskildes behov, finns dock begränsade möjligheter för de enskilda aktörerna att själva lyfta upp och synliggöra systemfel. Här har Famna en viktig roll som samlande aktör med möjligheten att se kopplingen mellan individ, organisations och - strukturnivå.


För att kunna stärka de idéburna aktörernas förmåga att utveckla träffsäkra insatser till de målgrupper som verksamheterna möter behöver Famna få en samlad och uppdaterad bild av de problem/behov som medlemmarna identifierar i sina verksamheter. Vi behöver fördjupad kunskap inom de tematiska målområden som är mest relevanta för våra medlemmar och vilka specifika utmaningar som kan kopplas till dessa.
Utöver insamling av kvantitativ data via enkäter, kommer vi att genomföra fördjupade och avgränsade problemanalyser som utgår från ett eller två av de fem tematiska målområdena. Förstudien ska även genomföra analyser som identifierar vilka de viktigaste aktörerna är som behöver involveras för att hantera identifierade problem och dess grundläggande orsaker.

Famnas ambition är att framtida projekt i högre grad ska byggas utifrån den enskildes behov, det vill säga utifrån de målgrupper som de idéburnas insatser riktas till. Då Famnas verksamhet riktas till de idéburna aktörerna är förstudiens primära målgrupp ledning och anställda inom den idéburna sektorn.