information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00787 - Sexuella trakasserier

Projektnummer:
2020/00787
Projektägare:
Män för Jämställdhet, Män för Jämställdhet
Namn:
Sexuella trakasserier
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-01-01 - 2021-09-30
Total projektbudget:
398 822
Beviljat ESF-stöd:
187 446
Kontaktperson:
Anna Lindqvist
E-post:
anna.lindqvist@mfj.se
Stödmottagare postnr:
12063
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Ge kunskapsbaserade underlag så framtida projektägare och samverkansparter mobiliseras för att driva angelägna projekt med insatser som fungerar för att förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatser. Knyta nätverk mellan aktörer som kan driva framtida projekt. Inspirera dessa aktörer att förbereda sig för att bidra i kommande projekt.

Ge kunskapsbaserade underlag för att ESF-rådet ska ha underlag för att lysa ut medel mot områden där vi vet att behoven är som störst och där vi vet att det finns metoder som fungerar för att lösa problemen.