2020/00787 - Sexuella trakasserier

Diarienummer:
2020/00787
Namn:
Sexuella trakasserier
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00787
Projektägare:
Män för Jämställdhet, Män för Jämställdhet
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-01-01 - 2021-09-30
Total projektbudget:
398 822
Beviljat ESF-stöd:
398 822
Kontaktperson:
Anna Lindqvist
E-post:
anna.lindqvist@mfj.se
Stödmottagare postnr:
12063
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Ge kunskapsbaserade underlag så framtida projektägare och samverkansparter mobiliseras för att driva angelägna projekt med insatser som fungerar för att förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatser. Knyta nätverk mellan aktörer som kan driva framtida projekt. Inspirera dessa aktörer att förbereda sig för att bidra i kommande projekt.

Ge kunskapsbaserade underlag för att ESF-rådet ska ha underlag för att lysa ut medel mot områden där vi vet att behoven är som störst och där vi vet att det finns metoder som fungerar för att lösa problemen.