information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00787 - Sexuella trakasserier

Namn:
Sexuella trakasserier
Region:
Stockholm
Projektägare:
Män för Jämställdhet, Män för Jämställdhet
Projektnummer:
2020/00787
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-01-01 - 2021-09-30
Total projektbudget:
398 822
Beviljat ESF-stöd:
398 822
Kontaktperson:
Anna Lindqvist
E-post:
anna.lindqvist@mfj.se
Specifikt mål:
2.1

Ge kunskapsbaserade underlag så framtida projektägare och samverkansparter mobiliseras för att driva angelägna projekt med insatser som fungerar för att förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatser. Knyta nätverk mellan aktörer som kan driva framtida projekt. Inspirera dessa aktörer att förbereda sig för att bidra i kommande projekt.

Ge kunskapsbaserade underlag för att ESF-rådet ska ha underlag för att lysa ut medel mot områden där vi vet att behoven är som störst och där vi vet att det finns metoder som fungerar för att lösa problemen.