information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00785 - Förorten berättar

Namn:
Förorten berättar
Region:
Stockholm
Projektägare:
Verdandi Stockholms distrikt, Verdandi Stockholms Distrikt
Projektnummer:
2020/00785
Planerat antal deltagare:
400
Projektperiod:
2021-03-31 - 2021-12-31
Total projektbudget:
399 368
Beviljat ESF-stöd:
399 368
Kontaktperson:
Camilla Craas
E-post:
camilla.craas@verdandi.se
Specifikt mål:
2.1

Förstudien "Förorten berättar" vill ge en grund för ett långsiktigt arbete mot ekonomisk utsatthet och för en etablering på arbetsmarknaden i tre segregerade bostadsområden i Stockholms län. Under förstudien får människor i dessa områden en möjlighet att själva berätta vilka hinder de möter för utveckling i livet och vad man kan göra åt detta. Det sker genom metoden Brukarstyrd brukarrevision, en beprövad och rekommenderad metod för brukarinflytande. Undersökningen sker i enkätform och frågorna formuleras av människor med egen erfarenhet av ekonomisk utsatthet och långvarig arbetslöshet med koppling till de tre aktuella förorterna. Rådatan analyseras och relevanta slutsatser presenteras i en slutrapport.
Behandling av offentlig statistik ger ett jämförelsematerial och en djupare förståelse av dessa områden och människors verklighet.
Förstudien ger grund för en analys och ett fortsatt arbete för att människor ska kunna överbrygga hinder för en god livssituation och för att etablera sig på arbetsmarknaden.