2020/00781 - Regional bild yrkesvux

Name:
Regional bild yrkesvux
Region:
Stockholm
Projektägare:
Storsthlm, Regional Utveckling
Projektnummer:
2020/00781
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-02-15 - 2021-11-15
Total projektbudget:
366 794
Beviljat ESF-stöd:
366 794
Kontaktperson:
Patrik Marinilli
E-post:
patrik.marinilli@storsthlm.se
Specifikt mål:
2.1

Förstudiens syfte är att ta fram en strategi för sammanställningen yrkesvuxstatistik ser ut i länet. Förstudien ska visa hur vi får fram en regional bild över hur kommunernas yrkesvux kompetensförsörjer länet.