2020/00781 - Regional bild yrkesvux

Projektnummer:
2020/00781
Projektägare:
Storsthlm, Regional Utveckling
Namn:
Regional bild yrkesvux
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-02-15 - 2021-11-15
Total projektbudget:
366 794
Beviljat ESF-stöd:
366 794
Kontaktperson:
Patrik Marinilli
E-post:
patrik.marinilli@storsthlm.se
Stödmottagare postnr:
10064
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Förstudiens syfte är att ta fram en strategi för sammanställningen yrkesvuxstatistik ser ut i länet. Förstudien ska visa hur vi får fram en regional bild över hur kommunernas yrkesvux kompetensförsörjer länet.