2020/00780 - Nya jobb i Järfälla?

Projektnummer:
2020/00780
Projektägare:
Jakobsbergs folkhögskola, Jakobsbergs folkhögskola
Namn:
Nya jobb i Järfälla?
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Felicia Hedström
E-post:
felicia.hedstrom@jakobsbergsfolkhogskola.se
Stödmottagare postnr:
17740
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Syfte med förstudien är att undersöka vilka hinder och möjligheter som finns för lågutbildade nyanlända i Järfälla - vilka har extratjänster på arbetsmarknadsenheten i kommunen - att få en stabil ställning på arbetsmarknaden. Ett andra framåtpekande syfte är att tillsammans med Järfällas centrala aktörer undersöka förutsättningarna för att skapa träffsäkra utbildningar, projekt och nätverk för de lågutbildade nyanlända. Utbildningar som leder till arbete. Genom förstudien samlar Jakobsbergs folkhögskola och samarbetsorganisationer i Järfälla på sig kunskap (empiriska undersökningar, befintlig forskning och goda exempel) om deltagare, arbetsmarknaden och omställningsbranscher med fokus på ekologisk hållbarhet. En del av förstudien är att den indirekt förväntas bidra till förbättrad samverkan mellan olika aktörer i Järfälla inom utbildning och arbete. Cykel, park- och trädgård, recycling, odling med mera är hållbara framtidsområden som fokuseras av förstudien i projektet. Men även av Jakobsbergs folkhögskola, Arbetsmarknadsenheten i Järfälla kommun och Coompanion Roslagen & Norrort.