2020/00779 - Validering

Diarienummer:
2020/00779
Namn:
Validering
Projektnummer:
2020/00779
Projektägare:
Enrival AB, Enrival AB
Region:
Stockholm
Projektperiod:
2021-03-01 - 2021-09-30
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Kenneth Sjökvist
E-post:
kenneth@enrival.se
Stödmottagare postnr:
22253
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Förstudien ska fokusera på sakområdet validering och där titta på svetsbranschen. Branschen är i stort behov av personal med olika svetskompetenser samt att kunna kompetensutveckla sin befintliga personal. Här finns det ett problemområde med behov av validering av kompetenser samt det utbud av kompetenshöjande insatser som finns. De kompetenshöjande insatserna stämmer ofta inte med det behov som finns och det innebär att personer som ska ut på arbetsmarknaden inte får de nödvändiga utbildningarna som behövs för att komma ut på arbetsmarknaden. Förstudien ska fokusera på att göra en analys av problemområdet och komma med förslag på lösningar till problemet som sedan kan ligga till grund för en utlysning från Socialfonden.