2020/00778 - Kartläggning av stödbehov

Namn:
Kartläggning av stödbehov
Region:
Stockholm
Projektägare:
IRIS HADAR AB, Iris Hadar HK Sveavägen
Projektnummer:
2020/00778
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-01-26 - 2021-09-25
Total projektbudget:
363 533
Beviljat ESF-stöd:
363 533
Kontaktperson:
Evalena Habel
E-post:
evalena.habel@iris.se
Specifikt mål:
2.1

En kartläggning över befintliga och önskade stödinsatser som behövs för att personer med funktionsnedsättningar ska få komma i jämförbar situation med övriga på arbetsmarknaden.