information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00775 - Krehab – att skapa sig frisk

Projektnummer:
2020/00775
Projektägare:
Stiftelsen Stockholms Follhögskola / Södra Stockholms Folkhögskola, Södra Stockholms Folkhögskola
Namn:
Krehab – att skapa sig frisk
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-03-01 - 2021-12-15
Total projektbudget:
389 925
Beviljat ESF-stöd:
389 925
Kontaktperson:
Gunnar Elvin
E-post:
gunnar.elvin@sodrastockholm.se
Stödmottagare postnr:
14553
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Ett av nutidens stora folkhälsoproblem är mental utmattning, eller hjärntrötthet som vi väljer att kalla det här, förorsakat av utmattningssyndrom eller någon form av neurofysiologisk skada, till exempel en stroke. Idag vet vi att det går att läka och komma ur sin hjärntrötthet. Men det finns behov av nya och bättre metoder för rehabilitering så att den som drabbats kan återgå till ett mer normalt liv, komma i arbete, få en fungerande vardag och långsiktigt bibehålla sin arbetsförmåga.

Södra Stockholms Folkhögskola har lång erfarenhet av kreativ skapandeverksamhet. Under många år har vi sett hur läkande, helande och välgörande det kan vara att få arbeta kreativt och skapande i olika material.
Vi avser genomföra en förstudie för samla relevant kunskap och aktuell forskning. Inom ramen för förstudien vill knyta till oss och inleda samverkan med relevanta aktörer. Därefter planerar och designar vi en intervention i form av ett nytt program för alternativ rehabilitering av hjärntrötthet utifrån skapandepedagogik som kan genomföras i ett kommande projekt. Slutligen planerar vi en studie av vårt programs effekter.

Utgångspunkten för ett kommande program är ett salutogent förhållningssätt, med fokus på det som är friskt och kan gro, på den lust och nyfikenhet som kan väckas och på det man som deltagare klarar av och mår bra av.

Vi ser goda möjligheter i att vårt program också kan komma att användas av andra aktörer som arbetar med rehabilitering av personer med hjärntrötthet.