2020/00774 - Språksvaga LO-grupper

Diarienummer:
2020/00774
Namn:
Språksvaga LO-grupper
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00774
Projektägare:
LO-distriktet i Stockholms län, LO-distriktet i Stockholms län
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget:
380 755
Beviljat ESF-stöd:
380 755
Kontaktperson:
Carina Paulsson
E-post:
Carina.paulsson@lo.se
Stödmottagare postnr:
11124
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

LO-förbunden i Stockholms regionen vittnar återkommande om att språksvaga grupper är de första som varslas och?sägs?upp då de inte kan konkurrera med personer med goda språkkunskaper och har betydligt svårare att ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden när de väl har förlorat?sin anställning. Med begreppet språksvag avser vi svaghet i?huvudsak yrkessvenska.

Idag lever?många?anställda i LO-yrken med otrygga anställningar. Därför anser vi att det är viktigt att skapa strukturer där vi tillsammans med arbetsgivaren tar ansvar och utbildar språksvaga personer som hänger löst på arbetsmarknaden för att stärka deras ställning och göra dem mer attraktiva.??

Inom många yrken där det idag finns en formell utbildning och/eller examen har man?SFI-utbildning med inriktning på den formella examen,?sk?SFX. Dock saknas det idag?språkutbildningar riktade till grupper där utbildning?oftast?sker på plats på arbetsplatsen.?Inom denna grupp är det ej heller ovanligt med osäkra anställningar varför denna grupp är extra utsatt.?Det kan vara visstidsanställningar, bemanningsanställningar, långvariga timanställningar eller s.k. SMS-anställningar. Utmärkande för denna grupp är att det är anställningar i så kallade enkla arbeten där det saknas krav på examina och att utbildningen sker på arbetsplatsen.

Vi kan konstatera att LOs yrkesgrupper är generellt eftersatta i fortbildning. Det är ytterst viktigt att vi kan säkerställa att språket inte är ett hinder för att ha ett starkt fotfäste på arbetsmarknaden. Dessvärre kan vi se att just dessa yrkesgrupper inte tilldelas de resurser som behövs för att stärka deras positioner på arbetsmarknaden. Varken av arbetsgivare eller av de strukturer som vi har i samhället. De har arbete men med en osäker framtid. Arbetet blir på sitt sätt hindret, då ett karriärbyte med utbildning och ett studiesystemen som inte är särskilt tillåtande när du är i arbete.

Syftet med förstudien är att kartlägga vilka resurser som redan finns för att hantera språkbarriärer på arbetsplatsen men även hur vi som LO-distrikt kan samordna ett projekt tillsammans med fackförbund och arbetsgivare med inriktning på LO-grupper som faller utanför de insatser som idag redan görs för att stärka språkkunskaperna.