2020/00772 - Framtidens arbetsplats

Name:
Framtidens arbetsplats
Region:
Stockholm
Projektägare:
Sigtuna kommun, Sigtuna kommun
Projektnummer:
2020/00772
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-04-01 - 2021-11-30
Total projektbudget:
396 497
Beviljat ESF-stöd:
396 497
Kontaktperson:
Mathias Forsberg
E-post:
mathias.forsberg@sigtuna.se
Specifikt mål:
2.1

Projektet Framtidens arbetsplats syftar till en förstudie för att kunna bistå de företag i Sigtuna kommun som påverkas av de förändringar som sker i samband med effekterna av den pågående pandemin där färre flyger, konferensbranschen får inga bokningar och e-handeln växer kraftigt.

Genom att göra en kartläggning och analys är Sigtuna kommuns förhoppning att kunna genomföra ett ESF-projekt som kan bistå företag, anställda och de som står utanför arbetsmarknaden att bli vinnare på morgondagens arbetsmarknad.