2020/00771 - Digitalt utanförskap

Name:
Digitalt utanförskap
Region:
Stockholm
Projektägare:
Storsthlm, Regional utveckling
Projektnummer:
2020/00771
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-03-01 - 2021-12-15
Total projektbudget:
369 069
Beviljat ESF-stöd:
369 069
Kontaktperson:
David Norman
E-post:
david.norman@storsthlm.se
Specifikt mål:
2.1

Förstudiens syfte är att kartlägga/analysera hur Stockholms län 26 kommuner arbetar för att förhindra digitalt utanförskap, dels för egen del och dels genom mellanregionalt samarbete. Analysen förväntas reda i vilka invånare som faktiskt befinner sig i det digitalt utanförskap och hur kommunen arbetar för att motverka att fler hamnar i digitalt utanförskap.