2020/00770 - Öppen språkförskola

Name:
Öppen språkförskola
Region:
Stockholm
Projektägare:
Nacka kommun, Arbets- och etableringsenheten
Projektnummer:
2020/00770
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2021-01-11 - 2021-09-30
Total projektbudget:
353 943
Beviljat ESF-stöd:
353 943
Kontaktperson:
Pia Stark
E-post:
pia.stark@nacka.se
Specifikt mål:
2.1

Förstudien syftar till at kartlägga behovet av öppen förskola för språk och integration i kommunen samt förutsättningarna att genomföra ett pilotprojektet efter förstudiens genomförande. Vidare ska förstudien identifiera potentiella samverkansparter i ett sådant projekt.