2020/00768 - Barn i familjehem

Namn:
Barn i familjehem
Region:
Stockholm
Projektägare:
Rädda Barnen, Growth Hub, Rädda Barnen
Projektnummer:
2020/00768
Planerat antal deltagare:
10
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-09-30
Total projektbudget:
376 944
Beviljat ESF-stöd:
376 944
Kontaktperson:
Ola Mattsson
E-post:
ola.mattsson@rb.se
Specifikt mål:
2.1

Förstudien Barn i familjehem fokuserar på familjehemsplacerade barn och ger värdefulla insikter om hur arbetet med familjehemsplacerade barn och unga kan förstärkas, särskilt med avsikt på att stärka individernas möjligheter att fullfölja sin skolgång och etablera sig på arbetsmarknaden.