information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00768 - Barn i familjehem

Projektnummer:
2020/00768
Projektägare:
Rädda Barnen, Growth Hub, Rädda Barnen
Namn:
Barn i familjehem
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
10
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-09-30
Total projektbudget:
376 944
Beviljat ESF-stöd:
376 944
Kontaktperson:
Ola Mattsson
E-post:
ola.mattsson@rb.se
Stödmottagare postnr:
10788
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Förstudien Barn i familjehem fokuserar på familjehemsplacerade barn och ger värdefulla insikter om hur arbetet med familjehemsplacerade barn och unga kan förstärkas, särskilt med avsikt på att stärka individernas möjligheter att fullfölja sin skolgång och etablera sig på arbetsmarknaden.