2020/00766 - Unga mammor- leaving Care

Namn:
Unga mammor- leaving Care
Region:
Stockholm
Projektägare:
SOS Barnbyar, SOS Barnbyar programutvecklingsenheten
Projektnummer:
2020/00766
Planerat antal deltagare:
10
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Zainab Hussaini
E-post:
Zainab.hussaini@sos-barnbyar.se
Specifikt mål:
2.1

SOS Barnbyar ämnar genomföra en förstudie med fokus på unga mammor/blivande mammor som är i eller på väg att lämna samhällsvården inom Stockholmsregionen. Förstudien syftar till att undersöka hur omfattande målgruppen är och annan relevant data kring målgruppen, vilka målgruppens särskilda behov är samt vad det finns för befintligt stöd. Initialt ska en forskningsöversikt sammanställas, därefter ska representanter ur målgruppen och yrkesverksamma ur målgruppen att intervjuas för att ge en bild av om/vilka luckor som finns i stödet. Förstudien kommer att sammanställas i en rapport som avslutningsvis ska presenteras i form av en digital/fysisk presentation till relevanta aktörer. Resultatet av projektet ska bidra till att såväl SOS Barnbyar, andra relevanta aktörer och socialfonden får underlag för beslut som rör stöd till målgruppen på sikt.