2020/00763 - Framtidens kompetensutveckling

Namn:
Framtidens kompetensutveckling
Region:
Stockholm
Projektägare:
Conpetence, 1
Projektnummer:
2020/00763
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-01-01 - 2021-07-31
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Nema Abdihakim Ali
E-post:
nema@getconpetence.se
Specifikt mål:
2.1

Syftet med denna studie är att undersöka, kartlägga och hitta nya och flexibla lösningar för att tillgodose behovet av kompetensförsörjning för små och medelstora företag. Syftet med studien är också att undersöka hur den offentliga och privata sektorn kan samarbetar för att ge kompetensutveckling för yrkesutövare i den växande gigekonomin. Slutligen är målet att undersöka hur regioner och den privata sektorn tillsammans kan hitta digitala lösningar för kompetensutveckling för anställda och yrkesutövare.