2020/00763 - Framtidens kompetensutveckling

Diarienummer:
2020/00763
Namn:
Framtidens kompetensutveckling
Projektnummer:
2020/00763
Projektägare:
Conpetence, 1
Region:
Stockholm
Projektperiod:
2021-01-01 - 2021-07-31
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Nema Abdihakim Ali
E-post:
nema@getconpetence.se
Stödmottagare postnr:
16455
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Syftet med denna studie är att undersöka, kartlägga och hitta nya och flexibla lösningar för att tillgodose behovet av kompetensförsörjning för små och medelstora företag. Syftet med studien är också att undersöka hur den offentliga och privata sektorn kan samarbetar för att ge kompetensutveckling för yrkesutövare i den växande gigekonomin. Slutligen är målet att undersöka hur regioner och den privata sektorn tillsammans kan hitta digitala lösningar för kompetensutveckling för anställda och yrkesutövare.