information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00758 - Startplats Ung

Namn:
Startplats Ung
Region:
Stockholm
Projektägare:
Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem, Samordningsförbundets kansli c/o Huddinge kommun
Projektnummer:
2020/00758
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-09-30
Total projektbudget:
398 687
Beviljat ESF-stöd:
398 687
Kontaktperson:
Elin Asplund
E-post:
samordningsforbundethbs@huddinge.se
Specifikt mål:
2.1

Förstudien avser kartlägga målgruppen arbetslösa unga vuxna kvinnor och män i åldern 16-24 år som riskerar att/redan hamnat i utanförskap. Genom metoden tjänstedesign/Design Thinking är målet att få en fördjupad bild av målgruppen och analys av målgruppens behov kopplat till hur unga kan komma i kontakt med myndigheterna samt vilket stöd som kan behövas för att arbeta/studera. Stor vikt kommer att läggas på att undersöka hur målgruppens tillit till stödinsatser kan öka och vilken typ av åtgärder som ytterligare behövs för att fler unga får bättre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.
Förstudien förväntas kunna utgöra grunden för ansökan om ett genomförandeprojekt med stöd av ESF.