information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00755 - Skolavhopp Järva

Namn:
Skolavhopp Järva
Region:
Stockholm
Projektägare:
Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen
Projektnummer:
2020/00755
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Ebba Mahler-Hjerth
E-post:
ebba.mahler-hjerth@stockholm.se
Specifikt mål:
2.1

Förstudien Skolavhopp Järva syftar till att ge Stockholms stad en fördjupad kunskap om orsaker till Järvaelevers avhopp från gymnasieskolan samt bristande måluppfyllelse. Studien kommer ta del av elevers erfarenheter, av forskning, statistik och annan kunskap för att sammanställa resultat och kunskap i en slutrapport. Förstudiens lärdomar kan förhoppningsvis mynna ut i projekt, förebyggande verksamheter och insatser som i sin tur leder till ett förbättrat övergångsarbete för stadens grundskoleelever och med detta även stora samhällsekonomiska vinster. Förstudien drivs av utbildningsförvaltningen i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen.