information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00753 - Kvinna inför arbete

Projektnummer:
2020/00753
Projektägare:
Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem, Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem
Namn:
Kvinna inför arbete
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-01-01 - 2021-06-30
Total projektbudget:
399 522
Beviljat ESF-stöd:
187 775
Kontaktperson:
Inger Danilda
E-post:
inger.danilda@helamanniskan.se
Stödmottagare postnr:
14730
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Vi vill kunna fortsätta erbjuda utlandsfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden en verktygslåda som inbegriper mer individuella åtgärder och snabbare leder till ökat livsutrymme och närmande till arbetsmarknaden.
För att kunna göra det behöver vi ökad kunskap om de sociala, kulturella, strukturella och funktionella hindren som försvårar deras väg tillbaka till arbete. Vi tror att det bästa sättet att uppnå den kunskapen är att inkludera målgruppen så mycket om möjligt i förstudien. Genom vår mångåriga erfarenhet inom arbetsträning i miljö mångfald har vi uppnått en etablerad kontakt med målgruppen. Vi tror därför att vi har stora förutsättningar för att lyckas besvara dessa frågor på bästa möjliga sätt.