information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00752 - Kunskapare för ökat lärande

Projektnummer:
2020/00752
Projektägare:
Stockholms stad, Äldreförvaltningen, Avdelningen för stadsövergripande äldr, Äldreförvaltningen, Avdelningen för stadsövergripande äldreomsorgsfrågor
Namn:
Kunskapare för ökat lärande
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-03-01 - 2021-12-15
Total projektbudget:
394 338
Beviljat ESF-stöd:
394 338
Kontaktperson:
Lena Alksten
E-post:
lena.alksten@stockholm.se
Stödmottagare postnr:
12321
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Projektets syfte är att undersöka om det finns möjligheter att hitta didaktiska metoder för utbildning inom vård och omsorg som kan användas i hela landet för att ge medarbetare, studenter och personer utanför arbetsmarknaden möjlighet att tillgodogöra sig studier i vård och omsorg. Projektet avser att hitta metoder för att underlätta kunskapsinlärning hos målgrupperna med stabil ställning på arbetsmarknaden, instabil ställning samt för människor som vill etablera sig i ett arbete inom vård och omsorg eller återinträda i yrket. Höjd kunskapsnivå i vård och omsorg ger högre kvalitet och säkerhet i verksamheten och bidrar till bättre möjligheter för medarbetarna att utvecklas och stanna i yrket länge.

Projektledaren kommer att utreda hur nuläget ser ut och vilka utmaningar som finns samt ta reda på om det finns pedagogiska metoder att lösa utmaningarna på eller hur sådana metoder skulle kunna se ut för att lösa dilemmat.

Projektledaren kommer att använda sig av workshops med målgrupper och intressenter, omvärldsbevakning och litteraturstudier. Projektresultatet redovisas till styrgrupp och kommer att utgöra ett underlag för framtida planering av utbildningsinsatser inom vård- och omsorg i Stockholms stad och i övriga landet.