2020/00743 - Livs-viktig kompetens

Namn:
Livs-viktig kompetens
Region:
Stockholm
Projektägare:
Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län
Projektnummer:
2020/00743
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-03-02 - 2021-12-01
Total projektbudget:
398 186
Beviljat ESF-stöd:
398 186
Kontaktperson:
Anna Hedberg
E-post:
anna.hedberg@lansstyrelsen.se
Specifikt mål:
2.1

Förstudien behövs för att få fördjupad kunskap om kompetensförsörjningen inom länets livsmedelsförädling. Förstudiens resultat kan nyttjas som inspel till dialogen om frågeställningar för bildandet av ett regionalt kompetensråd, med fokus på livsmedelsbranschens kompetensförsörjningsbehov och möjligheter att erbjuda individer sysselsättning.