information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00743 - Livs-viktig kompetens

Namn:
Livs-viktig kompetens
Region:
Stockholm
Projektägare:
Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län
Projektnummer:
2020/00743
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-03-02 - 2021-12-01
Total projektbudget:
398 186
Beviljat ESF-stöd:
398 186
Kontaktperson:
Anna Hedberg
E-post:
anna.hedberg@lansstyrelsen.se
Specifikt mål:
2.1

Förstudien behövs för att få fördjupad kunskap om kompetensförsörjningen inom länets livsmedelsförädling. Förstudiens resultat kan nyttjas som inspel till dialogen om frågeställningar för bildandet av ett regionalt kompetensråd, med fokus på livsmedelsbranschens kompetensförsörjningsbehov och möjligheter att erbjuda individer sysselsättning.