information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00743 - Livs-viktig kompetens

Projektnummer:
2020/00743
Projektägare:
Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län
Namn:
Livs-viktig kompetens
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-03-02 - 2021-12-01
Total projektbudget:
398 186
Beviljat ESF-stöd:
187 147
Kontaktperson:
Anna Hedberg
E-post:
anna.hedberg@lansstyrelsen.se
Stödmottagare postnr:
10422
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Förstudien behövs för att få fördjupad kunskap om kompetensförsörjningen inom länets livsmedelsförädling. Förstudiens resultat kan nyttjas som inspel till dialogen om frågeställningar för bildandet av ett regionalt kompetensråd, med fokus på livsmedelsbranschens kompetensförsörjningsbehov och möjligheter att erbjuda individer sysselsättning.