information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00742 - KNUT SAMtidigt

Namn:
KNUT SAMtidigt
Region:
Stockholm
Projektägare:
SÖDERTÄLJE KOMMUN för Partnerskapet KNUT, Socialkontoret
Projektnummer:
2020/00742
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-01-04 - 2021-10-29
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Lena Rogeland
E-post:
lena.rogeland@sodertalje.se
Specifikt mål:
2.1

KNUT SAMtidigt förstudie ska ha fokus på att utforska vad som behövs för att tidigt identifiera, uppmärksamma och synliggöra alla familjemedlemmars behov, så att både kvinnor/män, flickor/pojkar och unga vuxna som lever i ett ekonomiskt utsatta hushåll får bästa möjliga förutsättningar för att studera, arbeta, utvecklas och leva sina liv utan att vara beroende av försörjningsstöd. Förstudien ska resultera i ett underlag för respektive KNUT-kommun att fatta beslut om att utveckla verksamheten med samordnade, samtidiga och parallella insatser som stärker individernas ställning på arbetsmarknaden och som ökar möjligheterna till egen försörjning.

KNUT är ett etablerat partnerskap mellan sex kommuner i Stockholms län; Haninge, Nynäshamn, Salem, Sundbyberg, Södertälje och Värmdö. KNUT utvecklar sedan 2006 arbetet inom ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsenheter utifrån missionen att kunna erbjuda Rätt insats till Rätt person, i Rätt tid, av Rätt aktör och till Rätt kostnad, det vi kallar 5R.