2020/00731 - Vägval för hållbart arbetsliv

Name:
Vägval för hållbart arbetsliv
Region:
Stockholm
Projektägare:
Botkyrka kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
Projektnummer:
2020/00731
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-01
Total projektbudget:
380 050
Beviljat ESF-stöd:
380 050
Kontaktperson:
Sofie Örnstad
E-post:
sofie.ornstad@botkyrka.se
Specifikt mål:
2.1

Syftet med förstudien är att bygga upp en kunskap kring vilka vägval som kommunen behöver fokusera på för medborgare i Botkyrka kan stärka sina möjligheter till studier och kompetensväxling. Förstudien ska identifiera behov kring studie-, yrkes-, och karriärsvägledning och validering. Den ska även identifiera var i mellanrummet mellan olika utbildningsformer där behov finns för att göra ytterligare utbildningsinsatser eller utveckla ett mer flexibelt vägval.