2020/00725 - Teknikutveckling inom logistik

Name:
Teknikutveckling inom logistik
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Eskilstuna Fabriksförenings Service Aktiebolag, Eskilstuna Fabriksförening Service Aktiebolag
Projektnummer:
2020/00725
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-09-30
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Gösta Reinl
E-post:
gosta.reinl@eskilstuna-fabriksforening.se
Specifikt mål:
1