2020/00718 - Effektivare samverkan

Diarienummer:
2020/00718
Namn:
Effektivare samverkan
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00718
Projektägare:
Rädda Barnen, Rädda Barnen, Regionkontor Norrköping
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
70
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-08-31
Total projektbudget:
399 793
Beviljat ESF-stöd:
399 793
Kontaktperson:
Sanja Kasunic
E-post:
sanja.kasunic@rb.se
Stödmottagare postnr:
10788
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Rädda Barnen arbetar för alla barns självklara rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet. För att öka chanserna att lyckas med det behöver vi ett samhälle med välmående föräldrar som har en försörjning familjen kan leva på och känna en trygghet att de är etablerade på arbetsmarknaden.

För att minska människors ekonomiska utsatthet, svårighet att etablera sig på arbetsmarknaden krävs effektiv samverkan mellan civilsamhälle, det offentliga och näringslivet. Hur kan då effektiv och resultatinriktad samverkan mellan civilsamhälle, det offentliga och näringslivet se ut, för att på bästa sätt motverka utanförskap och främja kvinnor och mäns kompetensutveckling för en egen hållbar försörjning? De tematiska målområdena vi planerar att fokusera på är ekonomisk utsatthet och etablering på arbetsmarknaden.

Förstudien är riktad till Västmanland, Södermanland och Östergötlands län och särskilt, men inte exklusivt, de områden som av polis benämns som utsatta områden. Det handlar om geografiskt avgränsade områden med låg socioekonomisk status, där kriminella har en inverkan på lokalsamhället.

Målet med förstudien är att utforska samverkansmodeller för att främja möjligheten för kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma närmare arbete eller utbildning och på så sätt minska den ekonomiska utsattheten. Vi vill sammanföra befintliga och nya samverkanspartners inom det offentliga, näringsliv och civilsamhället för att öka effekten av det gemensamma arbetet för målgruppen.

Under förstudien vill vi ta fram underlag för att skapa möjlighet till att större projekt kan genomföras och som kan göra skillnad på individnivå för kvinnor och män som står långt från arbete eller utbildning och på så vis minska den ekonomiska utsattheten och förbättra levnadsvillkoren för barnen och deras familjer.