2020/00707 - Det livslånga lärandet

Diarienummer:
2020/00707
Namn:
Det livslånga lärandet
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00707
Projektägare:
Linköping Science Park, Linköping Science Park
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
1000
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Maria Hasselgren Lundberg
E-post:
maria.hasselgren-lundberg@skill.se
Stödmottagare postnr:
58330
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Klimatomställning, digitalisering och förbättrad hälsa kommer att ställa högre krav på kompetens och arbetsuppgifter kommer att förändras. Det ställer i sin tur krav på livslångt lärande.

Att livslångt lärande är viktigt för Sverige och Östergötland råder det ingen tvekan om. Behovet av kompetensutveckling, digitalisering, kompetensbrist, ungas val av utbildning och yrke samt svårigheter att matcha de som står utanför arbetsmarknaden mot de jobb som finns är frågor som behandlas i de flesta rapporter, nätverk och andra sammanhang. Att hitta hållbara lösningar på problemen blir än viktigare.

I denna förstudie vill Linköpings Science Park och Skill söka svar på ett antal generella och allmängiltiga frågor och hoppas att resultatet av undersökningen ska kunna användas av alla branscher. Vi har dock avgränsat oss till att undersöka de två stora branscher vi känner bäst, IT och industri, för att hitta metoder och arbetssätt för att öka det livslånga lärandet. Samtidigt vill vi undersöka en stor grupp individers inställning till livslångt lärande.

Hur ser kompetensbristen ut? Hur ser företagen på livslångt lärande och hur bra är man på strategisk kompetensförsörjning? Hur ska vi attrahera talanger? Hur ser individen på sitt eget livslånga lärande? Hur skattar individen sin digitala mognad och hur stor är kunskapen om ny teknik? Är det skillnader mellan kvinnor och män, mellan de med högre utbildning och de med lägre, och ser det olika ut i olika åldersgrupper? Hur ska vi få livslångt lärande att genomsyra alla utbildningsinsatser? Hur är företagets kunskap, inställning och förhållningssätt gällande jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet? Hur kan vi öka omvärldskunskapen och förståelsen för hur och var man hittar utbildningar och kurser? Det här är några av de frågor vi skulle vilja ha svar på.

Svaren kommer att analyseras och utmynna i en rapport som kan användas som underlag för kommande utlysningar samt som underlag till projektansökningar i ESF:s nästa programperiod.

Horisontella principer kommer att integreras i projektet, främst genom de frågor vi tar fram men även genom att vi drar nytta av erfarenheter och lärdomar från tidigare projekt.

Övriga samverkanspartners och intressenter är Region Östergötland samt Regionalt Kompetensforum som drivs av region Östergötland. Vidare Teknikcollege i Östergötland, Linköpings Universitet, Östsvenska Yrkeshögskolan, fackliga parter som Sveriges Ingenjörer, Unionen och IF Metall, arbetsgivarorganisationer som IT & Telecomföretagen samt Teknikföretagen.

Samverkanspartners och intressenter kommer att involveras i referensgrupp, workshops samt dialogmöten.