2020/00689 - Kompetent förskola

Diarienummer:
2020/00689
Namn:
Kompetent förskola
Projektnummer:
2020/00689
Projektägare:
Söderköpings kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
137
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Kristin Österstrom
E-post:
kristin.osterstrom@soderkoping.se
Stödmottagare postnr:
61480
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Förskolan har de senaste åren fått en tydligare roll som den första delen av skolsystemet. Kraven på att förskolan ska påbörja barnens utbildningsresa har stärkts och behovet av personal som är kompetent och som på bästa sätt kan bidra till att utveckla alla barn har tydliggjorts. Samtidigt har det blivit allt svårare att rekrytera utbildade förskollärare och barnskötare. Det finns ett stort behov av att kompetensutveckla både förskollärare, barnskötare och formellt outbildade i förskolan.

I SCB:s lärarprognos 2019 menar man att det kommer att saknas cirka 45 000 behöriga lärare och förskollärare år 2033. Syftet med projektet är att trygga kommunens kompetensförsörjning i förskolorna.

Målen med projektet är att huvudmannen ska ha kunskap om förskolepedagogernas kompetensnivå, att det ska finnas en kompetensförsörjningsplan med fokus på att höja förskolans kvalitet, att pedagogerna i förskolan upplever att de utvecklas på arbetet och att det finns metoder och arbetssätt för att ta emot, behålla och kompetensutveckla ny personal i förskolan.