information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00685 - Strategiskt förberedelsearbete

Projektnummer:
2020/00685
Projektägare:
Region Kronoberg, Regional Utveckling
Namn:
Strategiskt förberedelsearbete
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-05-01 - 2021-12-30
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Jonas Mokvist
E-post:
jonas.mokvist@kronoberg.se
Stödmottagare postnr:
35188
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102
Utvärderingsrapporter:

Förstudien är ett sätt att utveckla förutsättningar för ett strategiskt påverkansarbete i kommande programperiod. Fördjupade omvärldsanalyser och mobilisering av samverkansaktörer i länet skall resultera i framtagning av väl underbyggda underlag till projektansökningar av socialfondsprogrammet 2021-2027.

Utgångspunkten för omvärldsanalyserna i förstudien blir Gröna Kronobergs insatsområde: Skapa bättre förutsättningar för matchningen på arbetsmarknaden genom att:

- Stärka individens omställningsförmåga.
- Stärka utlandsföddas ställning på arbetsmarknaden och i samhället.
- Främja tillgången till talanger och högutbildade.
- Främja informerade studie- och yrkesval för ett livslångt lärande.

Detta i sin tur skall återknytas till utlysningens fokus på arbetslösa inklusive långtidsarbetslösa och personer i omställning enligt definitionerna i de 5 tematiska målområdena som beskrivs i programförslaget för Socialfondsprogrammet 2021-2027.

Exempel på detta är fördjupad analys kring:

- Behov av insatser för framtagning av planeringsunderlag för livslångt lärande, från utbildning till jobb till att förbli attraktiv på arbetsmarknaden
- Behov av insatser för att lyfta strategiskt viktiga branschers närvaro i länet för en långsiktig kompetensförsörjning av länet

Förstudien är skall belysa framtida fält som idag inte synliggörs helt i nuvarande programperiod, men som kan vara av vikt för kommande behov och förutsättningar på den svenska arbetsmarknaden. Varje projekt kan därigenom byggas på gemensamma förutsättningar som återfinns i länet, där projekt möter aktuella behov.