2020/00683 - Utvecklat stöd för unga

Diarienummer:
2020/00683
Namn:
Utvecklat stöd för unga
Projektnummer:
2020/00683
Projektägare:
Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad, Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
350
Projektperiod:
2021-02-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
24 251 045
Beviljat ESF-stöd:
11 398 195
Kontaktperson:
Amina Engman Bel Haj
E-post:
Amina.engman.bel.haj@stockholm.se
Stödmottagare postnr:
12107
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

Projektet Utvecklat stöd för ungas mål är att deltagare har etablerat sig i – eller kommit närmare - studier och arbetsmarknaden. Projektet kommer att bedriva verksamhet på den södra delen av staden i huset Transformator med fokus på fördjupade kreativa aktiviteter för att motivera och aktivera ungdomar och på den norra delen av staden på järvafältet i lokaler i Rinkeby-Kista respektive Spånga-Tensta. Verksamheten på järvafältet kommer till stor del falla inom ramen för stadens arbete med KAA. Projektet ska utveckla metoder och insatser för att nå unga som idag inte tar del av det stöd som staden erbjuder. Insatserna kommer att vara holistiska och anpassade efter individens individuella förutsättningar och behov.