information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00682 - Psykisk hälsa & sysselsättning

Namn:
Psykisk hälsa & sysselsättning
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Region Gotland, Avdelningen för regional utveckling, enheten social hållbarhet
Projektnummer:
2020/00682
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-03-01 - 2021-11-30
Total projektbudget:
398 710
Beviljat ESF-stöd:
398 710
Kontaktperson:
Kristina Hansson
E-post:
kristina.hansson@gotland.se
Specifikt mål:
2.1
Utvärderingsrapporter:

Psykisk hälsa och sysselsättning interagerar med varandra på flera sätt där sysselsättning kan vara en skyddande faktor mot psykisk ohälsa och där stöd för den psykiska hälsan ibland är en förutsättning för anställningsbarhet. Att arbeta parallellt med arbetsmarknadsinriktade insatser och hälsofrämjande insatser ger ofta bättre resultat än att inte kombinera insatser inom dess båda områden. Svårigheter kan dock ibland uppstå i samverkan mellan olika linjefunktioner och för individer som har mer komplexa svårigheter och behov av sammansatt stöd från flera aktörer. Denna förstudie syftar till att kartlägga, inventera och sammanställa möjligheter och svårigheter kring hur olika aktörer arbetar med sysselsättning och psykisk hälsa. Var det finns det organisatoriska luckor som försvårar för individer med psykisk ohälsa att närma sig arbetsmarknaden och hur sysselsättningsåtgärder kan bidra till att främja psykisk hälsa är centrala områden att utreda. Målgruppen för förstudien är personer med diagnostiserad eller odiagnostiserad psykisk ohälsa eller sjukdom, personer med självupplevd psykisk ohälsa samt personer som uppmärksammas ha behov av stöd kring det psykiska måendet för att komma närmare arbetsmarknaden. En avgränsning är att målgruppen inte inkluderar personer som får stöd via LSS eller som bör ansöka om LSS som den lämpligaste stödinsatsen.