information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00666 - LinkStep 2.0

Namn:
LinkStep 2.0
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
AB Stångåstaden, Stångåstaden/LinkStep
Projektnummer:
2020/00666
Planerat antal deltagare:
150
Projektperiod:
2021-01-01 - 2023-01-31
Total projektbudget:
5 612 522
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
4 209 391
Kontaktperson:
Frida Svensson
E-post:
frida.svensson@stangastaden.se
Specifikt mål:
2.3

Projekt LinkStep 2.0 vill skapa ett program som leder till sysselsättning med långsiktig egenförsörjning i form av; arbete, eget företagande eller egenfinansierade studier (CSN). Målgruppen är personer som står utanför arbetsmarknaden i ålder 20-60 år, oavsett bakgrund. En stor del av målgruppen har en sammansatt problematik, dvs nyetablerad i Sverige och långtidsarbetslös. En tredjedel är dessutom idag utanför systemet, dvs de är inte inskrivna på Arbetsförmedlingen eller i kommunens försörjningsstöd. Projektet integrerar jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet.
Målet är att få deltagarna till egenförsörjning. Problemanalysen visar på behov av att bli mer anställningsbar genom kompetenshöjning, etablera nätverk med företag, förändra attityd och inställning hos företag. Projektet kommer arbeta med samtliga dessa områden.

Projektet drivs och ägs av AB Stångåstaden men genomförs med flera samverkansaktörer bl a Linköpings kommun och deras olika enheter, Arbetsförmedlingen, Östsvenska handelskammaren samt många företag i regionen. Projektet kännetecknas av att nyttja nätverket som samverkansaktörerna har, samt deras unika kompetens. Gemensamt skapar projektet ett stort värde för individ, näringsliv och samhälle. Genom att kombinera våra kompetenser och erfarenheter av att arbeta med målgruppen på olika sätt kan vi nu skapa en ännu bättre lösning för personer som står utanför arbetsmarknaden.

Projektet gör det också att möjligt att arbeta med personer som vanligtvis inte nås av insatser som t ex ESF-projekt och andra arbetsmarknadsåtgärder där Arbetsförmedling och kommun är medfinansiär genom deltagartid.
Totalt kommer minst 120 personer delta i projektet.