information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00663 - Samordningsbron 2.0

Projektnummer:
2020/00663
Projektägare:
Samordningsförbundet Centrala Östergötland, Samordningsförbundet Centrala Östergötland
Namn:
Samordningsbron 2.0
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
250
Projektperiod:
2021-03-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
32 391 077
Beviljat ESF-stöd:
22 878 605
Kontaktperson:
Karin Sköld
E-post:
karin.skold@linkoping.se
Stödmottagare postnr:
58220
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Samordningsbron 2.0 är en fristående fortsättning av det utvecklingsarbete som genomförts i projekten Samordningsbron och Insteget. Projektet syftar till att stärka samverkan mellan aktörer i välfärden på ett sådant sätt att fler kommer i arbete och resurser används mer effektivt både för den enskilde individen och för samhället som helhet. Projektet kännetecknas av en bred samverkan mellan kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Regionen i centrala Östergötland.

För att nå målen har medlemmarna utgått från den senaste forskningen, så som den danska studien BIP, Lena Strindlunds teorier om arbetsgivarkoordinatorer och Susanne Porters avhandling om samverkande rehabilitering, för att nämna några, och tillsammans utvecklat det som kommit att kallas Bro-modellen. Genom metodik från design och brukarstyrd innovation testas nya metoder steg för steg i strävan att nå väl fungerande tjänster och individens mål.

En komplex väv och mångfald av tjänster där allt från lugna uppstartsmiljöer till mer företagslika verksamheter samverkar med arbetsgivare, digitala tjänster och centrala servicefunktioner för test, uppföljning, process och analys. Tack vare denna bredd ges utrymme för parallella processer och stor individuell anpassning. Något som lett till stigande resultat under de tidigare projekten, ökande flöden och från knappa 30% till mer än 60% ut i arbete/studier. Metoder som med projektet ytterligare kan förfinas och spridas.

Med gott hopp om att varje individ kan nå sitt mål, förutsatt att samhället kan erbjuda rätt stöd och viljan hos den enskilde får utrymme att blomstra, ser Samordningsförbundet Centrala Östergötlands medlemmar fram emot att tillsammans stärka samverkan när det gäller arbetsmarknadsinkludering och horisontella principerna och på så sätt underlätta för minst 225 individer som står långt i från arbetsmarknaden att komma, eller återgå till arbete, studier eller närma sig arbetsmarknaden. Med projektet kan konceptet ytterligare få fäste och skapa grund för långsiktig innovation, inkludering och spridning till andra delar av vårt land och Europa.