2020/00657 - Inre driv - en resa mot arbete

Namn:
Inre driv - en resa mot arbete
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Karlskoga kommun, Kompetensförsörjningsenheten
Projektnummer:
2020/00657
Planerat antal deltagare:
60
Projektperiod:
2021-04-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
4 582 600
Beviljat ESF-stöd:
3 441 239
Kontaktperson:
Lisa Arenö
E-post:
lisa.areno@karlskoga.se
Specifikt mål:
2.3

Det finns en stor grupp av människor med en sammansatt problematik som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Personer med sammansatt problematik fastnar ofta på vägen mot egenförsörjning och personlig utveckling p g a våra insatser och metoder inte tar tillräckliga hänsyn till deras individuella förutsättningar samt att koncepten ofta bygger på förlegade tankesätt om vilka arbetsuppgifter och områden som lämpar sig för dessa individer.

Genom att applicera det s k Trainstation-konceptet även inom arbetsmarknadsområdet så kan vi kombinera en anpassad, holistisk utbildningsmodell med modern teknik där resultat förväntas bli att individer som deltar i projektet hittar ett inre driv och införskaffar sig kunskap och kompetenser inom moderna teknikområden som det finns stor efterfrågan på såväl lokalt som regionalt och nationellt.

Projektet skall utbilda 60 personer under 1,5 år med målet att de skall göra en personlig utveckling som skall föra dem närmare arbetsmarknaden genom att de får en grundläggande teknikutbildning som ligger i framkant inom t ex additiv tillverkning, robotik, industriell automation, ljud, bild och design. Deltagarna skall också få möjlighet att växa enligt den framtagna modell för inre drivkraft som tagits fram vid Trainstation Vivalla. Projektet kommer att följas upp genom den framtagna utvärderingsmodellen för värdering av effekter som utvecklats och förfinats av Trainstation.