information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00657 - Inre driv - en resa mot arbete

Projektnummer:
2020/00657
Projektägare:
Karlskoga kommun, Kompetensförsörjningsenheten
Namn:
Inre driv - en resa mot arbete
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
60
Projektperiod:
2021-04-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
4 578 000
Beviljat ESF-stöd:
3 441 239
Kontaktperson:
Lisa Arenö
E-post:
lisa.areno@karlskoga.se
Stödmottagare postnr:
69183
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Det finns en stor grupp av människor med en sammansatt problematik som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Personer med sammansatt problematik fastnar ofta på vägen mot egenförsörjning och personlig utveckling p g a våra insatser och metoder inte tar tillräckliga hänsyn till deras individuella förutsättningar samt att koncepten ofta bygger på förlegade tankesätt om vilka arbetsuppgifter och områden som lämpar sig för dessa individer.

Genom att applicera det s k Trainstation-konceptet även inom arbetsmarknadsområdet så kan vi kombinera en anpassad, holistisk utbildningsmodell med modern teknik där resultat förväntas bli att individer som deltar i projektet hittar ett inre driv och införskaffar sig kunskap och kompetenser inom moderna teknikområden som det finns stor efterfrågan på såväl lokalt som regionalt och nationellt.

Projektet skall utbilda 60 personer under 1,5 år med målet att de skall göra en personlig utveckling som skall föra dem närmare arbetsmarknaden genom att de får en grundläggande teknikutbildning som ligger i framkant inom t ex additiv tillverkning, robotik, industriell automation, ljud, bild och design. Deltagarna skall också få möjlighet att växa enligt den framtagna modell för inre drivkraft som tagits fram vid Trainstation Vivalla. Projektet kommer att följas upp genom den framtagna utvärderingsmodellen för värdering av effekter som utvecklats och förfinats av Trainstation.