information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00632 - Förstudie digitaliseringsbehov

Projektnummer:
2020/00632
Projektägare:
Burlövs kommun, Kommunledningskontoret
Namn:
Förstudie digitaliseringsbehov
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-04-01 - 2021-12-31
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Anna Stening Frost
E-post:
anna.frost@burlov.se
Stödmottagare postnr:
23221
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Burlövs kommun önskar att genomföra en förstudie med utgångspunkt i små och medelstora företags digitaliseringsbehov. Vi kommer undersöka företagens behov av ökad digitalisering, medarbetarnas behov av ytterligare kunskap inom digitalisering och kartlägga vilka kompetenshöjande insatser som tillsammans med förändringsledning skulle kunna göra företagen mer hållbara och mer resurseffektiva för framtiden. På så vis aktivt arbeta för ökad tillväxt i kommunen, kommunens företag och kompetensutveckla deras medarbetare. Vi tror att denna förstudie kommer visa på ett fortsatt behov av digitalisering, precis som vårt avslutade projekt Tillväxtresan - genom innovation & mångfald (2020) gjorde och troligen har behovet aldrig varit mer rådande än nu på grund av den pågående Coronapandemi. Vi kommer analysera, kategorisera och kartlägga resultatet av förstudien för att se vad som skulle vara möjligt att genomföra i ett kommande socialfondsprojekt.

Vi kommer utgå ifrån det avslutade ESF projektet Tillväxtresan – genom innovation & mångfalds lärdomar och forma en studie i två delar:
1. Samverkan
2. Omvärldsbevakning

Vi kommer undersöka digitaliseringsbehovet genom enkätundersökning till företagare, workshop med företagare, workshop med samarbetspartners och intervjuer med företagare för djupare information. Vi kommer också besöka projektägare för lyckade ESF projekt för att dra lärdomar från dem. Vi vill lära oss mera, så att förstudien blir så bra det bara går och vårt kommande projekt.
Burlövs kommun kommer samverka med följande expertorganisationer under förstudien: Almi, Arbetsförmedlingen, IUC, Svenskt Näringsliv och Arbete och försörjning verkställighet. Samtliga organisationer kommer bland annat delta på en workshop där vi inhämtar kunskap om små och medelstoras företag digitaliseringsbehov och om dagens arbetsmarknad.

Målgrupp för förstudien är små och medelstora företag i tillväxtfas i Burlövs kommun. Förstudien kommer genomföras i kommunen, men ett kommande socialfondsprojektet med deltagare kommer vända sig till Burlövs kommun med omnejd. Burlövs kommun satsar på företagen i kommunen så att de kan utvecklas, stärka organisationen och individen vilket kan leda till att fler individer kommer i anställning, för ett gott företagsklimat.

Båda projektledarna är väl insatta i de horisontella principerna och har under projektet Tillväxtresan – genom innovation & mångfald (ESF) aktivt arbetat för att främja dessa principer under projektets planering och genomförande. Urvalet i förstudiens undersökningar kommer vara avgörande för det resultat som vi kommer få och urvalet kommer väga in följande:

• Storlek på företaget
• Bransch
• Antal anställda.
• Genus
• Vi kommer också ta hänsyn till hur länge företaget varit verksamt.
• Vi ser gärna företag som har en ambition och vilja att jobba med tillväxt.

Projektägaren Burlövs kommun önskar att genomföra förstudien från och med den 1 april 2021 - 31 december 2021. Högsta kommunpolitik och kommundirektören har get ett tydligt uppdrag där Burlövs kommun ska fortsätta vårt arbete efter ESF projektet Tillväxtresan – genom innovation & mångfald för att främja och stärka företagen, deras anställda så att fler personer kommer i anställning. Vi ansöker om förstudie och har planerat för tid, personal och resurser samt för ett kommande socialfondsprojekt med start i anslutning direkt efter avslutad förstudie.

Ett kommande socialfondsprojekt kommer genomföras med fokus på att höja digitaliseringsnivån kommer stärka individen på arbetsmarknaden, hjälpa individen till sysselsättning och minska individens risk att hamna i arbetslöshet. Ett kommande socialfondsprojekt kommer genomföras dels med förändringsledning och dels med komptenshöjandeinsatser för respektive deltagande företag och deras medarbetare.