2020/00630 - Pilotkommun Landskrona 21-27

Diarienummer:
2020/00630
Namn:
Pilotkommun Landskrona 21-27
Projektnummer:
2020/00630
Projektägare:
Landskrona stad, Landskrona stad, arbetsmarknadsavdelningen
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
40
Projektperiod:
2021-04-01 - 2021-12-31
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Mats Persson
E-post:
mats.m.persson@landskrona.se
Stödmottagare postnr:
26180
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Landskrona stad vill genom förstudien ta fram en modell för hur kommuner på ett framgångsrikt sätt kan arbeta med att trygga kompetensförsörjningen och minska arbetslösheten.
Syftet med förstudien är att analysera hur Landskrona stad på ett optimalt sätt kan organisera sig tillsammans med samverkanspartners för att vara en aktör i arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att lösa de utmaningar som finns kopplat både till omställningen i arbetsmarknadspolitiken och till Region Skånes socioekonomiska analys.
Förstudien ska vidare identifiera möjliga samverkansaktörer. Samverkansaktörer kan vara näringslivet, fristående aktörer och utbildningsorganisationer.
De analyser som ska göras kommer ett fokusera på hur de olika aktörerna inom förstudien kan bistå med kompetensförsörjning, omskolning, validering, livslångt lärande och inte minst omställning av verksamheter för att klara kompetensförsörjningen.
Förstudien ska också utveckla projektidéer/modeller/strukturer som möter de utmaningar och som kan realiseras under kommande programperiod där Landskrona är pilotkommun. Tänkbart är att förstudien kan leda till idéer om hur framtiden kan se ut med nya anställningsformer som upplevs trygga av både arbetsgivare och arbetstagare och fortsatt utveckling av validering, inklusive vår egen metod KGA (kompetensgarantier för arbetsmarknaden).
Landskrona stad har stor vana av att driva utvecklingsprojekt, inklusive ESF-projekt, med ofta goda resultat på individ- och organisationsnivå. På strukturell nivå återstår dock många utmaningar. Tanken med förstudien är att den ska ligga till grund för att kunna planera långsiktigt, minst fram till 2027, så att de strukturella utmaningarna kan lösas.

Förtydligande 201023
Landskrona stad vill genom förstudien genom väl underbyggda analyser på individ-, organisations- och strukturell nivå, ta fram en modell för hur kommuner på ett framgångsrikt sätt kan arbeta med att trygga kompetensförsörjningen och minska arbetslösheten.
Ambitionen med förstudien är att analysera hur Landskrona stad på ett optimalt sätt kan organisera sig tillsammans med samverkanspartners för att vara en aktör i arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att lösa de utmaningar som finns kopplat både till omställningen i arbetsmarknadspolitiken och till Region Skånes socioekonomiska analys. Syftet att förbereda väl underbyggda projektansökningar till kommande programperiod. Förstudien ska vidare identifiera möjliga samverkansaktörer. Samverkansaktörer kan vara näringslivet, fristående aktörer och utbildningsorganisationer. De analyser som ska göras kommer ett fokusera på hur de olika aktörerna inom förstudien kan bistå med kompetensförsörjning, omskolning, validering, livslångt lärande och inte minst omställning av verksamheter för att klara kompetensförsörjningen. Förstudien ska också utveckla projektidéer/modeller/strukturer som möter de utmaningar och som kan realiseras under kommande programperiod där Landskrona är pilotkommun. Tänkbart är att förstudien kan leda till idéer om hur framtiden kan se ut med nya anställningsformer som upplevs trygga av både arbetsgivare och arbetstagare och fortsatt utveckling av validering, inklusive vår egen metod KGA (kompetensgarantier för arbetsmarknaden). Landskrona stad har stor vana av att driva utvecklingsprojekt, inklusive ESF-projekt, med ofta goda resultat på individ- och organisationsnivå. På strukturell nivå återstår dock många utmaningar. Tanken är att förbereda väl underbyggda projektansökningar till kommande programperiod. Vidare är att den ska ligga till grund för att kunna planera långsiktigt, minst fram till 2027, så att de strukturella utmaningarna kan lösas. Förväntat resultat av projektet är väl underbyggda analyser på individ-, organisations- och strukturell nivå, utvecklade samverkansstrukturer samt projektidéer.