information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00627 - BATman Småland

Projektnummer:
2020/00627
Projektägare:
Centrum för Informationslogistik, Campus Ljungby
Namn:
BATman Småland
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
1300
Projektperiod:
2021-01-04 - 2023-02-28
Total projektbudget:
11 172 803
Beviljat ESF-stöd:
5 239 228
Kontaktperson:
David Lüddeckens
E-post:
davidl@campusljungby.se
Stödmottagare postnr:
34160
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektets mål är att hos ett 50-tal regionala tillverkningsföretag (i Småland) öka kompetensen och den interna förmågan att hantera större förändringar i efterfrågan på företagets tjänster och produkter, hantera kundens och samhällets krav på ökad hållbarhet och nya gröna affärsmodeller samt implementera ett ekologiskt perspektivet i hela värdekedjan.
Dessa industriella effekter skall uppnås dels genom att tillgängliggöra den forskning som finns runt material, teknik, lagstiftning, Green deal, Bref/BAT, dels genom att öka kompetensen och förståelsen beträffande nya material och tekniker för produktion av mer carbon footprint neutrala produkter
För att uppnå en nödvändig grön industriell omställning och förnyelse kommer ledning, linjechefer, konstruktion-, inköps- och marknadsfunktioner, nyckelpersoner och utvalda delar av tjänstemän- och produktionspersonalen genomgå utbildningar, insiktsseminarier, webinars och workshops för att identifiera sina egna prioriterade utvecklingsbehov. Nödvändig expertkunskap kommer att upphandlas för att optimera projektets långsiktiga effekter i det regionala näringslivet och hos de anställda i företagen.

*) Av de 50-tillverkningsföretagen i Småland kommer 10-15 av dem utgöra den inre kretsen och vara delaktiga i hela förändringsresan. 35 av företagen kommer sannolikt redan påbörjat förändringsresan och behöver ny kunskap, inspiration och nätverkande. Genom utbildningar, webinar och seminarium kommer vi att nå fler företag och medarbetare som behöver inspireras för att i nästa steg påbörja förändringsresan.