2020/00624 - Kompetensutveckling Småland

Namn:
Kompetensutveckling Småland
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Värnamo Kommun, Campus Värnamo, Campus Värnamo
Projektnummer:
2020/00624
Planerat antal deltagare:
1600
Projektperiod:
2021-01-11 - 2023-02-12
Total projektbudget:
13 320 227
Beviljat ESF-stöd:
8 897 418
Kontaktperson:
Enikö Olsson
E-post:
eniko.olsson@varnamo.se
Specifikt mål:
1.1

För denna ansökan står Campus Värnamo som projektägare med Business Gnosjöregion AB (BGR) som samverkansaktör. Region Jönköping samt Region Kronoberg stödjer ansökan och kommer samordna mellan andra pågående projekt. Målet med projektet är att, genom kompetenshöjande insatser, ge 1600 anställda hos cirka 100 företag i Jönköpings och Kronobergs län en stärkt ställning i sin nuvarande yrkesroll alternativ inom en ny yrkesroll. Behovsanalyser kommer genomföras och utbildningskonsulter kommer anlitas för att identifiera och fylla behoven. Genom detta projekt förväntas kvinnor och män inom tillverkningsindustrin i Jönköpings och Kronobergs län utvecklas kompetensmässigt, allt för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och bidra till att öka konkurrenskraften för Svensk industri.