information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00624 - Kompetensutveckling Småland

Projektnummer:
2020/00624
Projektägare:
Värnamo Kommun, Campus Värnamo, Campus Värnamo
Namn:
Kompetensutveckling Småland
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
1600
Projektperiod:
2021-01-11 - 2022-11-30
Total projektbudget:
13 177 338
Beviljat ESF-stöd:
6 173 562
Kontaktperson:
Enikö Olsson
E-post:
eniko.olsson@varnamo.se
Stödmottagare postnr:
33183
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

För denna ansökan står Campus Värnamo som projektägare med Business Gnosjöregion AB (BGR) som samverkansaktör. Region Jönköping samt Region Kronoberg stödjer ansökan och kommer samordna mellan andra pågående projekt. Målet med projektet är att, genom kompetenshöjande insatser, ge 1600 anställda hos cirka 100 företag i Jönköpings och Kronobergs län en stärkt ställning i sin nuvarande yrkesroll alternativ inom en ny yrkesroll. Behovsanalyser kommer genomföras och utbildningskonsulter kommer anlitas för att identifiera och fylla behoven. Genom detta projekt förväntas kvinnor och män inom tillverkningsindustrin i Jönköpings och Kronobergs län utvecklas kompetensmässigt, allt för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och bidra till att öka konkurrenskraften för Svensk industri.