2020/00621 - Fasetten för arbete & studier

Diarienummer:
2020/00621
Namn:
Fasetten för arbete & studier
Projektnummer:
2020/00621
Projektägare:
Ljungby Kommun, Kommunledningsförvaltningen
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
250
Projektperiod:
2021-01-04 - 2023-02-28
Total projektbudget:
8 923 460
Beviljat ESF-stöd:
6 692 666
Kontaktperson:
Per-Åke Adolfsson
E-post:
perake.adolfsson@ljungby.se
Stödmottagare postnr:
34183
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Västra regionens siffror över ungdomsarbetslösheten stiger vilket skapar brist på motivation och framtidstro hos målgruppen och ett utanförskap. De som redan var arbetslösa av olika orsaker innan pandemin, riskerar att trängas undan och få det ännu svårare att komma ur arbetslösheten vilket i sin tur riskerar att fördjupa utanförskapet.

Projektet "Fasetten för arbete & studier" vill genom olika riktade insatser förbättra hela målgruppens förmåga att göra medvetna val för ett framtida arbetsliv. Målgruppen är unga, 15–24 år, kvinnor och män, som står utanför arbetsmarknaden.

De i målgruppen som är arbetslösa ska erbjudas en mentor och ett paket av insatser som kan hjälpa individen att ta nästa steg i en personlig utveckling. Det ska också erbjudas en mängd insatser som ex. personlig handlingsplan, rollspel, speed dating, samtalsgrupper, olika typer av utbildning, workshops, studiebesök, entreprenörskap och praktikplatser. Utgångspunkten ska vara individens egenskaper och förutsättningar samt utifrån näringslivets behov lokalt och regionalt.

Vilka insatser som ska erbjudas ska tas fram genom tjänstedesign tillsammans med deltagare från målgruppen. Projektet ska också titta på lämpliga strukturella insatser som kan tillämpas i åldrarna 15-17 år där individerna fortfarande går i skolan. Insatserna ska medföra till att individerna ska kunna ta medvetna val, återfå en positiv syn på framtiden och se möjligheter till ett framtida yrke.

Projektet bygger på en samverkan mellan fyra kommuner – Alvesta, Ljungby, Markaryd och Älmhult, där Ljungby kommun är projektägare. Som medverkande i styrgruppen finns Arbetsförmedlingen och Region Kronoberg.

Målet med projektet är att skapa nya varaktiga insatser för att förbättra målgruppens valkompetens som leder till sysselsättning på ett meningsfullt sätt.