information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00612 - Kombinationsutbildning SFI

Projektnummer:
2020/00612
Projektägare:
Skolverket, Enheten för Skolutveckling, Avdelningen Skola & Arbetsliv
Namn:
Kombinationsutbildning SFI
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2020-12-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
14 207 296
Beviljat ESF-stöd:
6 677 429
Kontaktperson:
Michaela Blume
E-post:
michaela.blume@skolverket.se
Stödmottagare postnr:
17104
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Projektet ska genom en kvalitativ och kvantitativ kartläggning undersöka och beskriva vilka hinder och svårigheter som genomförandet av kombinationsutbildningar yrkesvux sfi/sva är förknippade med. Projektets långsiktiga effektmål är en förbättrad systemstruktur för språkinlärning i syfte att underlätta målgruppens tillträde till yrkesprogram genom att kombinationsutbildningar etableras nationellt som en integrerad lärandeform. Projektet kommer att ha ett tydligt icke diskriminerings-, tillgänglighets- och jämställdhetsperspektiv, och syftar till att identifiera och utveckla en sammansatt metodik för genomförande av kombinationsutbildningar som anpassas efter målgruppens behov och förutsättningar.